Çocuklarınız İçin Hedef Belirleyin;
 •      
  Buradasınız  :  Ana Sayfa   >   Makale   >   Çocuklarınız İçin Hedef Belirleyin
  Tüm makaleler

  Çocuklarınız İçin Hedef Belirleyin;

              Bir konuda başarısız olmuşsanız en önemli eksiğiniz bir hedefinizin olmamasıdır, hedefler insanları kapçılar, hedefler insanları olumlu yönde sürükler, hedefler insanlara çalışmak için, savaşmak için ve hatta yaşamak için bir neden sunar. Hedefi olmaya insanlar işte bu yüzden mutsuz olurlar.

              Her insanın kendi kapasitesince, yaşınca, gücünce bir hedefi vardır. Çocuklarda yaşları ne olursa olsun ayrı bir birey olduklarının farkına vardıktan sonra irili ufaklı hedefler koyar kendilerine. O hedeflere ulaşmak çok önemlidir. Bazı anne ve babalar çocuklarının çok küçük olduklarını ve kendilerine hedef koyamayacaklarını düşündükleri için onların hedeflerini önemsemezler ve dikkate almazlar. Ama çocuklara uygun şartlar ve destek sağlandığı zaman düzgün hedef kurma becerilerinin gelişeceği bir gerçektir.

              Hedefler belirlemek çocuklara ekstra bir motivasyon sağlayacaktır. Anne ve babalar çocuklarını belli konularda hedefler koyması için teşvik etmelidir. Hatta bazen onları için kendileri bir hedef koymalıdır ve çocuklarından o hedefe ulaşmasını istemelidir. Bu hedefler belirlenirken çocuğun yaşı bilgi ve birikimleri, kişilik özellikleri dikkate alınmalıdır. Koyulan hedefe ulaşamamak ulaşmış olmaktakinin tam tersi etki yaratacak ve çocuk bu durumdan olumsuz etkilenecektir ve mutsuz olacaktır. Okul öncesi dönem çocuklarında hem çocukların kendilerine koyduğu hem de anne ve babalarının onlar için koyduğu hedeflerin genelde kişisel öz bakım gereksinimlerini yerine getirme, kendini iyi bir şekilde ifade etme, basit motor kontroller gibi basit olması beklenir. Okul dönemini başlaması ile birlikte en temek hedef okulda başarı sağlam olmaktadır.

              Anne ve babalar çocuklarının ömürleri boyunca yanlarında olamayacakları için çocuklarına kendi kendilerine hedef seçme özelliği aşılamalıdırlar ve doğru hedefi seçmesini öğretmelilerdir. Bunun için ilk olarak çocuklara kendilerini iyi tanıması imkanı sağlanmalıdır, kendini bilen kendisi için en uygun hedefi seçecektir. Kendi ilgi alanlarını, yetenek, kabiliyet ve bilgi birikimini iyi bilen çocuklar hedef seçmede zorluk yaşamazlar. Anne ve babalar olarak onlara bu konuda yol gösterebilir ve seçenekler sunabilirsiniz.

              Çocuklarınız kendileri için yanlış, ulaştığı zaman kendisine zarar verecek hedefler seçebilirler. Bu durumlarda onlara baskıcı değil ikna edici bir yolla yaklaşmalı ve koyduğu hedeften vazgeçmesi sağlanmalıdır. Bu konudaki baskıcı tutumlar çocukları bir daha hayal kırıklığına uğramamak için hedef koymama yoluna itebilir.

              Aileler çocuklarının bir hedefleri olmadığı zamanlar endişe duymalı ve çocuklarının yardıma ihtiyacı olduğunu anlamalıdır. Ama bazen anne ve babalar çocuklarının hedefleri ile kendilerini çocukları için koyduğu hedefler örtüşmediği zaman bu duyguya da kapılabilmektedir. Mesela anne ve babaları çocukları için en önemli isteği iyi bir akademik kariyerdir, çocukları ise akademik alanda hiç çaba göstermiyor olabilir. Aileleri çocuklarının hiçbir hedefi olmadığını düşünürken aslında çocukları belki ileride çok iyi bir gitarist olmayı hedeflemekte olabilir.

              Başarıya ulaşmak için en temel şart o başarı ulaşmak için bir hedefin olmasıdır. Çocuklarınızın başarılı birer birey olmasını istiyorsanız onların hedef koyan ve hedeflerine ulaşmak için çaba sarf eden çocuklar olmasını sağlamalısınız.
  Anahtar Kelimeler;
  çocuklar için hedefin önemi
  çocuklara hedef belirlemeyi öğretmek
  hedefi olmayan çocuk