Çocuklarda Disiplin Uygulamaları
 •      
  Buradasınız  :  Ana Sayfa   >   Makale   >   Çocuklarda Disiplin Uygulamaları
  Tüm makaleler

  Çocuklarda Disiplin Uygulamaları;

              Disiplin kanunlara, kurallara uyma, verilen görevi düzen ve intizam içerisinde yerine getirme anlamına gelmektedir. Tanımının içerisinde kullanılan bütün kelimeler çocukların karakterlerine aykırı kelimelerdir. Bu sebeple belki de çocuklara verilmesi en zor eğitim disiplin eğitimidir.

               Toplumun her düzeyinde belli disiplinler uygulanır, bu toplumlarda kargaşa çıkmadan sağlıklı bir şekilde varlıklarını devam ettirebilmeleri için gereklidir. En üst düzeydeki devlet yapısından, en alt düzeydeki aile yapısına kadar her topluluk kendi disiplinlerini oluşturmuştur.

               Anneler ve babalar da aile içerisindeki disiplini oluştururlar ve bu disipline tüm aile fertlerinin uymaları için çaba gösterirler. Yaş fark etmeksizin ailedeki herkes bu disiplin kurallarına uymalıdır, çocuklar dahil. Eğer aile içerisinde bir disiplin uygulanmaz veya çocukların bu disipline ayak uymaları sağlanamaz ise bir yetişkin olduklarında toplumlara ayak uyduramaz ve bu şekilde sağlıksız toplumlar ve milletler yetişir.

               Disiplin uygulamalarında aslında temel mantık kura koymak ve bu kurallara uyulmasını sağlamaktır. İşte problem de tam bu safhada baş göstermektedir. Çünkü hiçbir çocuk kurallara uymak istemez. Çünkü özellikle okul öncesi dönemde çocuklarda tek bir duygu hakimdir oda ben duygusudur. Her şey onların istediği gibi olmalı, her şey onlara sorulmalıdır. Anne ve babanın sık yaptığı disiplin uygulamalarındaki yanlışlıklardan birisi kendileri kurallar koymaları ve disiplin adı altında çocuklarında bu kurallara uymalarını beklemeleridir. Çocuklar da hali ilen bu kurallara uymaz ve anne ve babalar kurallara uymalarını sağlamak için güçlerini kullanırlar. Güç kullanarak uydurulmaya çalışan hiçbir kural başarıya ulaşamaz, çünkü çocukların kurallara uyma sebebi o kuralın mantığını kavraması değil güç tehdididir. Güç tehdidi ortadan kalktığı zaman kuralları çiğnemeye başlayacaklardır. Yani çocukları anlık disipline etmiş olacaksınız.

               Çocuklara sağlıklı bir disiplin eğitimi verebilmek için dış disiplin ile anlık kazanç sağlayacağınıza çocuklarınızda iyi bir iç disiplin sağlamalısınız ki hayatlarının her anında disiplinli birey olsunlar ve başarıya daha kolay ulaşsınlar. Ne zaman çocuklarınızda iç disiplin kavramını geliştirebilirseniz, çocuklarınız kurallara kendileri hiçbir baskı uygulamada uymaya başlayacaklardır. İç disiplin sağlamanın en önemli yolu kendisiyle barışık, mantıklı düşünebilen, yorum yapabilen, başarmak isteyen ve başarmak için elinden gelene tüm çabayı gösteren, özgüvenli, çocuklar yetiştirmekten geçer.

               Evde anne ve babalar kurallar koyarken kesinlikle çocuklarından fikir almalıdır ve onların fikirlerine değer vermelilerdir. Bu durum çocuklarda konulan kuralın zorbalıkla, baskıyla konulmadığı düşüncesini uyandıracak ve kurallara karı olan önyargısını ortadan kaldıracaktır.

               Her insan zaman zaman kurallara uymayabilir, özellikle başkaları görmüyor ise. Bu aslında önemli bir hatadır. Anne ve babalar çocuklarının da bir insan olduğunu ve herkes den çok hata yapma lükslerinin olduğunu unutmamalılar ve bu durumlarda aşırı tepkiler vererek çocuklarını duruma karşı fazla soğutmamalıdırlar. Olaylara mantıklı ve ılımlı yaklaşıldığı zaman çocuklarda her zaman daha iyi reaksiyon alınmaktadır.

               Aslında disiplin konusuna sadece başkalarının koyduğu kurallara uymak anlamında bakmak ta yanlış bir düşüncedir. Her şeyden önce kişilerde iç disiplin sağlanmalıdır. Zaten çocuklara disiplin kavramının anlatılmasında en önemli amaç onlarda iç disiplin kavramı oluşturmak olmalıdır. Zaten dış disiplinlere ister istemez toplum baskısı veya cezalar nedeninden uymak zorunda kalınmaktadır. Ama kişilerde iç disiplin olmaz ise başarıya ulaşma ihtimali biraz zordur. Her konuda başarıya ulaşmanın temel şartı disiplinli bir çalışmadan geçer. Etkili bir disiplin anlayışı çocuklarda otokontrol mekanizmasının iyi çalışmasını sağlar, çocuklar sorumluluklarının yerine getirmenin bilincinde olurlar ve başarıya ulaşmak için geçen süreçte kendilerini ve doğruluklarını kontrol edebilir seviyede olmasını sağlar.

               Anneler ve babalar çocuklarına disiplin eğitimi verirken özellikler akıl yürütme becerisi sağlamalarına özen göstermelidirler. Koyulan kurallarda demokratik olmalılar ve kurallara uyulmasında aşırı baskıcı bir tutum sergilememeliler. Kuralların mantıklı şekilde konulduğunu ve hatta konulma mantıklarını kavraya çocuklar bu kurallara daha rahat uyum sağlayabileceklerdir. Çocuklarının hayatlarının her alanlarında, yaptıkları her işte belli bir disiplin çerçevesinde hareket etmesini sağlamalılar ve onlara başarmaları için 1. adımın bu olduğunu söylemelilerdir.

               Disiplin insanların hayatını düzene sokar, düzenli hayatlar yaşayan çocuklar sağlıklı gelişim gösterirler, sağlıklı çocuklar büyüdükleri zaman ise ilerlemiş toplumları oluştururlar.
  Anahtar Kelimeler;
  Çocuklarda disiplin
  Çocukara disiplini öğretmek
  Disiplinli çocuk
  Disiplinin başarıya etkisi