Sağlıklı Bir Aile Yapısı Nasıl Olmalıdır;
 •      
  Buradasınız  :  Ana Sayfa   >   Makale   >   Sağlıklı Aile Yapısı
  Tüm makaleler

  Sağlıklı Bir Aile Yapısı Nasıl Olmalıdır;

  • Sağlıklı bir aile içerisinde aile bireylerinin birbirleri ile iletişimi de sağlıklı olmalıdır.

  • Aile bireyleri birbirlerini kabullenmeli ve birbirlerine saygı duymalıdır.

  • Hiç kimse diğerlerinin sevgisinden şüphe etmemeli ve diğerlerini koşulsuz sevmelidir.

  • Tüm aile bireyleri birbirlerine karşı güven duymalıdır.

  • Fedakarlık da olmazsa olmazlardandır, aile içerisindeki her kez gerektiği zaman diğerleri için fedakarlık yapmaktan kaçınmamalıdır.

  • Aile bireyleri birbirlerine karşı hoşgörülü olmalıdır.

  • Aile bireyleri birbirlerini önemsemelidir ve bunu karşısındakine hissettirmelidir.

  • Aile bireylerinin sorumlulukları ortak kararlar ile belirlenmeli ve her birey kendi sorumluluklarını yerine getirmelidir.

  • Aile bireyleri birbirleri ile işbirliği içerisinde olmalıdır.

  • Aile bireyleri birbirlerinin problemleri ile alakadar olmalı ve çözüm sürecinde ona yardımcı olmalıdır.

  • Aile bireyleri birbirlerinin duygularına anlayışla yaklaşmalı ve duygularını paylaşmalıdır.

  • Aile bireyleri her kişinin farklı karakterlerde olabileceğini kabullenmeli ve karşısından radikal değişiklikler yapmasını beklememelidir.

  • Aile bireyleri bir tartışma ortamına girdiğinde taraflardan birisi alttan alması gerektiğini bilmelidir, ama bu kişi hep aynı taraf olmamalıdır.

  • Aile bireyleri içinde yaşadığı toplumun toplumsal değerlerini bilmeli ve bunlara hep beraber uymalıdır. Toplumdan bağımsız mutluluk yakalanamaz.

  • Aile bireyleri mümkün olduğunca beraber vakit geçirmeli ve beraber hareket etmelidir.

  • Aile değerleri diğerlerinin inandığı manevi duygulara saygı göstermeli ve bu duyguları kabullenmelidir.

  • Aile bireyleri birbirlerine ilgi göstermelidir.

  • Aile bireyleri tutarlı olmalıdır, değişken davranışlar aile bireylerinin birbirlerine karşı güven duygusunu eksiltir.

  • Aile bireyleri gerçekleri kabullenmeli ve ona göre hareket etmelidir. Mesela her ailenin gelir durumu bellidir, bu gelire göre harcamalar yapılmalı ve gelirleri zorlayacak istek ve ihtiyaçlar çıkarılmamalıdır.

  • Aile bireyleri şartlar ne olursa olsun birbirlerini koşulsuz desteklemelidir.

              Her anne ve babanın çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirme isteği ve arzusu vardır, bu konular dikkat edip sağlıklı bir aile yapısı kurulur ise sağlıklı çocukların yetişmesi kaçınılmazdır.