Çocuğunuzun Öğrenme Stilini Keşif edin;
 •      
  Buradasınız  :  Ana Sayfa   >   Makale   >   Öğrenme Sitilleri
  Tüm makaleler

  Çocuğunuzun Öğrenme Stilini Keşif edin;

              Birçok öğrenme sitili vardır ve her çocuğun öğrenme stili aynı olmayabilir. Öğrenmenin hızlı, etkili ve kalıcı olması için doğru öğrenme sitiline göre öğretim en etkili yöntemdir.

              Öğrenme sitilleri işitsel öğrenme, görsel öğrenme ve dokunsal öğrenme olmak üzere 3 ana başlık altında toplanabilir. İlköğretim başlangıcından sonra çocukların öğrenme sitilleri için yapacağınız fazla bir şey yoktur. Fakat öğrenmenin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği okul öncesi dönemde doğru öğrenme stili ile çocuklarınıza daha verimli ve kalıcı bilgiler öğretebilirsiniz. Bu sayede en önemli dönemlerini maksimum verimler kapatabilirsiniz.

              Çocukları en iyi tanıyan kişiler olan anne ve babalar ve onların öğrenme stillerini de bulacak olan kişilerdir. Anne ve babalar çocuklarının öğrenme stillerini bulmak için çalışmalar yapmalı ve sonrasında öğrenmeleri gereken önemli şeyleri bu öğrenme stillerine göre anlatmalılardır. Bu stilleri bulmak için de ilk adım onları ayrıntıları ile bilmek gerekir. Şimdi farklı öğrenme stillerinden ve bu sitillerdeki çocukların özelliklerinden bahsedelim biraz.

  İşitsel öğrenme:

              Tüm öğrenme stillerindeki çocuklar oranla en çok konuşan çocuklardır ve her konuştuklarına dikkat ederler. İşitsel öğrenme sitilleri kuvvetli olan çocuklar oyunları sırasında kendi kendilerine konuşurken bile çok dikkatli olurlar ve birisi ile konuşuyormuş gibi konuşurlar. İşitsel öğrenme yeteneği güçlü olan çocuklar diğerleri ne göre daha geniş bir kelime haznesine sahiptir ve dil yetenekleri daha kuvvetlidir. Buda duydukları kelimeleri kolaylıkla öğrenmeleri ve unutmamalarından kaynaklanır. Küçük yaşlarda iken bile kurdukları cümlelerle etraflarındakileri şaşırtırlar.

              Bu tür çocukların en çok karşılaştıkları problem kendi kendine konuşmalarından dolayı çevrelerindeki insanlardan aldıkları tepkilerdir. Gerek kreş, gerekse okul hayatları boyunca bu problemlerle karşılaşırlar ama kendi kendine konuşma huylarından kolay kolay vazgeçemezler. Hem anne ve babalar hem de öğretmenleri çocuklar kendi kendine konuştukları zaman müdahale etmemeli ve izin vermelidir. Çünkü onlar gördüklerini veya dokunduklarını konuşarak duymak isterler ve duyarak öğrenmeye meyillidirler.

              Bu çocuklara karşı dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de ders çalışırken veya kitap okurken sessiz okumaya zorlanmamalarıdır. Aksi halde duymadan okuduklarından fazla verim alamayacaklardır. Öğrenmeleri için duymaları gereken işitsel öğrenme özellikli çocuklar duymadıkları kavramları öğrenemezler.

              Bu tür çocukların dinleme yetileri çok gelişmiş olduğu için özellikle müzik gibi işitsel dallarda çok başarılı olurlar.

  Görsel Öğrenme:

              Bu tür çocuklar da görsel olarak öğrenmeye yatkındır, bir şeyi öğrenmeleri için onları görmeleri gerekmektedir. Öğrenecekleri konuları görsel olarak hafızalarına yazarlar, bu nedenle hayal güçleri de oldukça gelişmiş olur. Görselliğe çok dikkat ederler, kıyafetlerine, duruşlarına her zaman özen gösterirler. Özellikle resimli kitapları ve görsel olarak zengin çizgi filmleri çok beğenirler. Düzenli olurlar ve kimsenin onları uyarmamasına rağmen her eşyasına yer belirlerler ve oraların dışına koymazlar. Renkli oyuncaklardan çok hoşlanırlar.

              Görsel öğrenme yönü güçlü çocuklar genelde sessiz olurlar ve konuşmayı pek sevmezler. Bu çocukların görsel hafızaları da çok gelişmiştir. Daha önce sadece bir kez gittiğiniz bir evi siz bulmakta zorlanırken onlar hatırlayabilirler ya da giydiğiniz bir kıyafeti aylar önce sadece bir kez giydiğiniz başka bir kıyafete benzetim yorum yapabilirler.

              Bu tür çocuklar öğretmenler tarafından en çok sevilen çocuklardır. Çünkü görerek öğrendikleri için hiç ses çıkarmazlar ve tüm dikkatleri ile öğretmenlerini takip ederler. Bu sebeple çok iyi ders dinliyormuş gibi görünürler. Resim ve görsel sanatlara elleri çok yatkındır.

  Dokunsal Öğrenme;

              Dokunsal öğrenme, öğrenme stilleri içerisinde en kolay ve en erken yaşlarda keşfedilecek öğrenme stilidir. Bu çocuklar için öğrenmenin yolu dokunmaktan geçer. Sürekli hareket etmek isterler ve bebeklik dönemlerin de bile hareket edemedikleri zaman huzursuzlanarak ağlamaya başlarlar. Birçok bebek ağladığı zaman kucağa alındığında susar ama dokunsan öğrenme stilindeki bir bebek susmaz, çünkü kucakta da hareket edecek fazla yer yoktur.

              Bu çocuklar etraflarındakilere dokunmayı çok sevdikleri gibi dokunulmayı da oldukça severler. Huzursuz olduklarından onlara temas etmek biraz rahatlatabilir. Ayrıca yapması gerek şeyleri fiziksel bir temas kurarak anlatırsanız daha etki olacaktır.

              Dokunsal öğrenme stilindeki çocukların karşılaştıkları en büyük problem kurmak istedikleri fiziksel temas yüzünden toplum tarafından hoş görülmemeleridir.

              Bu çocukların okulda en sevdikleri ders laboratuvar türü dersler olur, çünkü bu tür derslerden en iyi bildikleri şey olan dokunmayı özgürce yapabilirler. Anne ve babalar bu tür çocuklarına bir şeyler anlatmaya çalışırken genelde deneysel yöntemleri kullanmayı tercih etmelidir.

               Devlet bu konuda annelere yardımcı olacağına, onları yükünü azaltacağına işlerini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Tamam bekarları, evlileri, çocukluları, çocuksuzları aynı sınava sokmak ve onları aynı şekilde değerlendirmekten başka bir çareniz olmadığını söylüyorsunuz adil olmasa da, ama sadece bayanların meslek olarak çalıştığı ve sınava girerken sadece kendi gibiler ile yarıştığı hemşirelik gibi alanlara sonradan neden erkeklerin girmesine izin vererek kadınların geri plana atılmasını sağlıyorsunuz?

               Buradan yetkililere seslenmek istiyorum, aileleri bu derece perişan etmekten, çocukları anne sevgisi ve ilgisinden mahrum bırakmaktan, milyonlarca lirayı boş here harcatmaktan başka bir yolu yok mudur bunun?
  Anahtar Kelimeler;
  öğrenme stilleri çocuklarda etkili öğrenme hangi çocuğa nasıl öğretmelisiniz