ÇOCUK OYUNLARI-ÇOCUK OYUNLARININ ANLATIMI
 •      
  Buradasınız  :  Ana Sayfa   >   Türkçe Dil Etkinlikleri   >   Çocuk Oyunları

  ÇOCUK OYUNLARI

  Çocuklar El Ele Tutuşup Bir Halka Oluştururlar. Aşağıdaki Sözlerle Şarkı Söylerken, Bir Yandan Sağa Yada Sola Dönerler, Bir Yandan Da Şarkının Sözlerine Uygun Devinimler Yaparlar. Ambara Vurdum Bir Tekme ( Bir Tekme ) Ambarın Kapısı Açıldı ( Açıldı ) İnci De Boncuk Saçıldı ( Saçıldı ) Limonu Da Böyle Keserler ( Keserler ) Suyunu Da Böyle Sıkarlar ( Sıkarlar ) Çamaşırı Böyle Yıkarlar ( Yıkarlar ) Suyunu Da Böyle Sıkarlar ( Sıkarlar ) Ütüyü De Böyle Yaparlar ( Yaparlar ) Saçımı Da Böyle Örerler ( Örerler ) Vb. Sözlerle Oyun Sürdürülür… Bir Lider Seçilir. Bu Lider, Herhangi Bir Yöne Doğru Yürür Ve " Kim Benimle Ördek ( Ayı,Tilki, Geyik ) Avlamaya Gelir ?" Der. Bütün Çocuklar Arkasına Dizilir Ve Aynı Şekilde Lider (Avcıyı) İzlerler. Avcı Dönüp Hepsini Görünce Silahını Onlara Çevirir Ve " Bumm " Der. Bunun Üzerine Ayaktaki Çocuklar Koşarak Kendi Yerlerine Otururlar. Kim Yerine Önce Oturmuşsa Bir Dahaki Sefere O Lider ( Avcı ) Olur. Bir çocuk "ayna" olur. Başka bir çocuk da karşısına geçer, ayna olan çocuğun yaptığı devinimleri öykünerek aynısını yapar. Güldürücü devinimler çocukların daha çok hoşuna gider. Nasıl devinimler yapılacağı konusunda çocuk özgür bırakılmalıdır. İstenirse, bir çocuk ayna olduğunda, tüm çocuklar karşısına geçip onun devinimlerini öykünmeyle yaparlar. Başta bir lider olmak üzere bütün oyuncular bir çizgi üzerinde toplanırlar. Liderde bir top vardır. Diğer çocuklar gruba yaklaştırılıp 3–4 sebze ismi verilir. ( Biber, lahana, domates, havuç ) Lider topu sahaya doğru yuvarlarken ismi konmuş sebzelerden birini çağırır. Bu isimdeki sebzeler topu yakalamak üzere koşarlar. Kim önce topu yakalarsa liderle yer değiştirir. Diğerleri ilk yerlerine gelir, lider yeniden oyunu tekrarlatır. Çocuklar, yarım halka biçiminde ( yere ta da iskemleye ) otururlar. Öğretmen sorar: "-Ben kara gözlü, kıvırcık saçlı bir kız görüyorum; kim bu ?" Çocuklar, öğretmenin bakmakta olduğu çocuğa bakarak, sorduğu kızın kim olduğunu bulurlar, adını söylerler. Aynı oyun, çocukların aşağıda gösterilen başka özellikleri sorularak da oynanır : a)Göz renkleri ve biçimleri ( mavi, kahverengi, yeşil, kara, ela, iri, küçük…vb ) b)Yüz biçimleri ( yuvarlak, uzun…vb ) c)Saç rengi ve biçimi ( kara, sarı, kahverengi, kıvırcık, düz, dalgalı ; uzun, kısa…vb ) Bu tür oyunlar, usandırmamak koşuluyla, arkadaşlarının çeşitli özelliklerini ( ve bu arada renkleri ) çocuklar öğreninceye kadar sürdürülür. Çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluştururlar. Bu halka bülbül kafesi olur. Öğretmen, çocuklar arasından iki üç "bülbül" seçer. Bülbüller kafes içinde dolaşırlar. Oyun sırasında, halkadaki çocuklar,"bülbül kafeste" sözlerini yineleyerek ve ellerini (halkayı bırakarak ) çırpmaya başlarlar. Bu sırada bülbüller halkadan çıkmaya çalışırlar. Halkadaki çocuklar, bülbülleri kafesten dışarı çıkarmamak için ( bülbül nereden çıkmak istiyorsa oradaki çocuklar ) hemen birbirlerinin ellerini tutarlar, kafesin açık yerini kapatırlar. Kafesten ( arkadaşlarının kolları, bacakları arasından ) kaçabilen bülbüller oyunu kazanmış olurlar. Çocuklar ayakta durur. Öğretmen, aşağıda sözleri söylerken, çocuklar bu sözlere göre devinimler yaparlar. Önce büyü büyü, sonra da küçül küçül oyunu oynanır. Büyü büyü Kollarını yukarıya kaldır Daha çok kaldır, daha çok kaldır Ayak parmaklarının ucuna bas Daha çok yüksel, daha çok yüksel Büyü büyü kocaman ol, büyü büyü kocaman ol… ( Çocuklar en çok yükseldiklerinde, ara vermeden küçül küçül oyununa geçilir ) Küçül küçül Kollarını indir Çömelerek büzül Daha çok büzül, daha çok büzül Küçül küçül, minicik ol… Sınıf iki gruba ayrılır. Gruplar derin kolda tek sıra olup karşı karşıya dururlar. Herkes önündeki arkadaşının beline sarılır. Grup başlarının arasında bir sınır çizgisi vardır ve birbirini çeken iki gruptan hangi taraftaki çocuk çizgiyi aşıp diğer grubun alanına geçerse o gruba dâhil olur.

  Çocuklar Elele Tutuşup Bir Halka Oluştururlar. İçlerinden Biri "Çiftçi" Olarak Seçilir. Çiftçi Halkanın Ortasında Durur. Çocuklar Bir Yandan, Aşağıda Gösterilen Sözlerle Oyunun Şarkısını Söylerler, Bir Yandan Da Sağa Yada Sola Doğru Yan Yan Yürüyerek Dönmeye Çalışırlar.

  Oyun Sırasında "Çiftçi Hanımını Aldı." Sözleri Söylenirken Çiftçi Olan Çocuk Halka İçinden Bir Çocuğu Seçer, Yanına Alır. Sözlerin Öteki Dizelere Göre, Hanım Çocuğunu, Çocuk Dadısını, Dadı Köpeğini, Köpek Kedisini, Kedi Sıçanını, Sıçan Da Peynirini Seçer. Bunlar, İlk Halkanın İçinde İkinci Bir Halka Oluştururlar. Peynir Seçilince Çocuklar Ellerini Çırparak Şarkının "Peynir Ortada Kaldı" Dizesini Söylerler Ve Oyun Böylece Biter. Oyunun Yinelenmesinde "Peynir" Bu Kez "Çiftçi" Yapılarak Ödüllendirilir.

  Çiftçi Çukura Daldı Haydi Peri Kızı

  Çiftçi Çukura Daldı

  Çiftçi Hanımını Aldı Haydi Peri Kızı

  Çiftçi Hanımını Aldı

  Hanım Çocuğunu Aldı Haydi Peri Kızı

  Hanım Çocuğunu Aldı

  Çocuk Dadısını Aldı Haydi Peri Kızı

  Çocuk Dadısını Aldı

  Dadı Köpeğini Aldı Haydi Peri Kızı

  Dadı Köpeğini Aldı

  Köpek Kedisini Aldı Haydi Peri Kızı

  Köpek Kedisini Aldı

  Kedi Sıçanını Aldı Haydi Peri Kızı

  Kedi Sıçanını Aldı

  Sıçan Peynirini Aldı Haydi Peri Kızı

  Sıçan Peynirini Aldı

  Peynir Ortada Kaldı Haydi Peri Kızı

  Peynir Ortada Kaldı ( Oyun Bitinceye Dek Bu Dize Yinelenir.)

  Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Öteki çocuklar halka olup çömelirler, ellerini dizleri önünde kenetlerler. Oyun başlayınca ebe, halkanın ortasında dolaşır. " Bu yumurta sağlam mı ? Çürük mü ? "der ve bir arkadaşının başına, önden hafifçe iterek dokunur. Dokunulan çocuğun, düşmeden ve çömelir durumda dengede kalması gerekir. Dengesi bozulup geriye ( ya da denge sağlayayım derken ileriye ) düşen ya da kenetli elleri çözülen çocuk yanmış olur, oyun dışı kalır. Sona kalan bir kaç çocuk alkışlanır. İstenirse oyun yinelenir.
  Çocuklar halka olurlar.Çocukların içinden bir değirmenci seçilir.Bu çocuk halkanın ortasına geçerek uyuma öykünmesi yapar.Çocuklar şarkı söyleyerek dönmeye başlarlar. Yorgun uyuyor yaslanmış bir çuvala Yorgun uyuyor değirmenci baba Tiki tak tiki tak değirmenim Çabucak çabucak dönüyor Unlar savrulmuş Her yer bembeyaz olmuş Artık uyuma değirmenci baba Dörtlü dokunma oyunu."başımız-omzumuz-dizimiz-ayağımız" sözleri söylenerek ve söylenen yerlere dokunularak oynanır. Oynayış sırasında devinimler gitgide hızlandırılabilir. Bu hızlandırma sırasında çocukların soluk almaları güçleşeceğinden, sözcükleri söylememeleri istenir, bunun yerine öğretmen söyler, çocuklar yapar. Bu uygulama biçimiyle oyun, aynı zamanda, kolay beden eğitimi işlevi de görür. Müzik eşliğinde çocuklar dans ederler. Müzik durunca herkes değişik biçimlerde heykel olurlar. Ebe en güzel heykeli seçer. Uzun bir ipe bir yüzük geçirilir. İpin iki ucu birleştirilerek düğümlenir. Bir ebe seçilir. Çocuklar iki elleriyle ipi dışarıdan tutarak, ip çevresinde bir halka oluştururlar. Çocukların elleri ip üzerinde birbirine daha yakın durur. Oyun başladığı zaman, ebe ortada durur; ipe geçirilmiş yüzük, bir çocuğun, ipi tutan eli altında saklanır. Halkadaki çocuklar, bu yüzüğü ebeye göstermeden birbirlerine aktarırlar. Çoğu kez de, ebeyi şaşırtmak için, aktarır gibi yaparlar. Bu arada ( yüzük yüzük nerdesin, acep hangi eldesin ) sözlerini söylerler. Ebe yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışır. Bulabildiğini sandığı an "Durun !" der. Çocuklar dururlar. Ebe yüzüğün kendisinde olduğunu umduğu üç arkadaşına, ellerini açmalarını söyler; ( önce birine, bulamazsa ikincisine, onda da bulamazsa üçüncüsüne "elini aç" demek hakkı vardır.) yüzüğü bulursa, ebeliği biter; yüzüğü bulduran çocuk ebe olur. Bu oyun yere oturularak da oynanabilir. Çocuklar halka olurlar, bir ebe seçilir. Ebe eline bir top alır, topu havaya atar. Top yere düşünceye kadar bütün çocuklar gülerler. Top yere düşünce bütün çocuklar susarlar. Top havadayken gülmeyen, yada top yere düşünce susmayan çocuk, oyun dışı kalır. Bu oyunda topu yukarı atacak çocuk bulunamazsa, ebenin görevini öğretmen üstlenir. Konuya uygun birkaç nesne, varsa bir masanın üzerine ( ya da oyun alanına ) konulur. Her biri çocuklara "Bunun adı nedir ?" diye gösterilerek sorulur. Çocuklar her nesnenin adını söylerler, yinelerler. İçlerinden biri ebe seçilir, dışarı çıkarılır. Ebe dışarıdayken, nesnelerden birisi saklanır. Ebe içeri çağırılır. "Az önce burada bulunan nesnelerden hangisi yok ?" diye sorulur. Bilirse ebelikten kurtulur, kurtulan çocuk, bir başka çocuğu ebe seçer. Oyun böylece sürer. Sınıf, masalarla hapishane, hırsızların evi ve karakol diye düzenlenir. Kız ve erkek gruplarından biri polisler; biri hırsızlar olur. Polisler hırsızları yakalamaya çalışır. Ancak hırsızlar evlerine girdiğinde polis tehdidinden kurtulurlar. Hapishaneden kaçma serbest ya da engelli olabilir. Hırsızların tümü yakalandığında roller değişir. Bir ebe seçilir. Ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır. Ebe çocuklara yaklaştığında çocuklar çeşitli pozisyonlarda heykel olurlar. Donup kalırlar. Henüz heykel olmamış olanlar heykelleri çözmek için ellerinde çivi, çekiç varmış gibi davranarak arkadaşlarını heykellikten kurtarırlar. En sona kim kalırsa ikinci oyunda ebe olur Çocuklar yere oturtulur. İçlerinden birini ebe seçerler. Ebe başını öğretmenin kucağına koyar, gözlerini yumar. ( çocuk gözünü, bir başka yerde de yumabilir ) Öğretmen, ebeye sezdirmeden, bir çocuğu işaretle dışarıya çıkartır. Ebe gözlerini açar; Öğretmen ebeye "Kim yok ?" diye sorar. Çocuk bilirse ebelikten kurtulur. Adı bilinen çocuk ebe olur. Ebe, üç ad saydığı halde bilemezse yeniden ebe olur, yumulur. “Kardan Adam ve Güneş” oyunu için, sayışma ile çocuklar arasından bir güneş seçilir. Diğer çocuklar kar, kardan adam, kartopu, buz vb. olurlar. Aldıkları rolün gerektirdiği şekilde, sınıf içinde dağılarak dururlar. Güneş çocukların arasında dolaşır. İstediği çocuklara dokunur. Dokunulan çocuk, yavaş yavaş erimeyi hareketler yoluyla canlandırır (Gevşer, yere yığılır, su olur, akar vb.) Açık alanlarda en çok oynanan kovalamaca oyunlarından en basiti "Elim Sende Oyunu"dur. Oyunculardan biri oyunu başlatır ve diğerlerini kovalayıp dokunmaya çalışır. Dokunduğu kişi ebe olur ve ebe de başka birine dokunmaya çalışır. Geçerli bir nedeni olan herhangi bir oyuncu, "kemik" diyerek kısa bir süre için oyun dışında kalabilir. En yaygın oyunlardan biri "Saklambaç"tır. Oyunu başlatmak için önce bir ebe belirlenir. Ebe olan çocuk, kollarını birbiri üzerine kavuşturarak bir duvara dayar ve başını çevresini göremeyecek biçimde kollarının arasına gömer. Buna “yumulmak" denir. Sonra en çok 50ye kadar yüksek sesle sayarken öbür çocuklar çevrede saklanırlar. Ebe saklananları ararken oyuncular gizlendikleri yerden koşup, ebenin sayı saydığı yere “Sobe” diyerek dokunurlarsa, ebe yeniden yumulur. Ebe ise yerini bulduğu oyuncuyu sobeler. Bu durumda sobelenen oyunculardan biri ebe olur. çocuklardan bir tanesi kurt olur.Diğer çocuklar halka biçimlerinde hazır bulunurlar. kurt halkanın içine girer, diğer çocuklar da şarkı söyelyerek dönmeye başlar. şarkı bittiği zaman kurt çocukları kovalamaya başlar. yakalanan çocuk kurt olur. ormanda gezer iken kurt babaya rastlar iken kurt baba kurt baba ne yapıyorsun? yemeğimi yiyorum ormanda gezer iken kurt babaya rastlar iken kurt baba kurt baba ne yapıyorsun? dişlerimi fırçalıyorum ormanda gezer iken kurt babaya rastlar iken kurt baba kurt baba ne yapıyorsun sizleri yemeğe geliyorumm

  Orta alanda halka olunur. Bir çocuk halkanın içinde (kurt); biri dışındadır(çiftçi). Çiftçi “Tarlamda kim var?” der. Kurt, “ben varım” der. Çiftçi “geliyorum o zaman!” der ve kurdu yakalamaya çalışır. Halkadaki çocuklar kurda yardımcı olurken, çiftçiye engel olmaya çalışırlar. Bütün öğrenciler el ele tutuşur, yüzleri merkeze dönük olarak halka bir yaparlar. Elinde mendil olan bir oyuncu, halka etrafında koşmaya başlar. Mendili bir arkadaşının arkasına bırakır, koşusuna devam eder. Yakalanmadan arkadaşının yerini almaya çalışır. Arkasına mendil konulan öğrenci, mendilin farkına vardığı anda onu alır ve ebenin arkasından kovalar. Eğer kendi yerine kadar arkadaşına dokunamazsa ebe olur. Oyunu tekrarlarlar. Eğer arkadaşına dokunmaya muvaffak olursa kendi yerini alır, arkadaşı ikinci kez ebeliğe devam eder.
  Bütün çocuklar bir halka üzerinde sıralanırlar. Birisi ortadadır. Bütün öğrencilere birden altıya kadar numaralar verilir. Sonra öğretmen numaralara isimler verir. Örneğin ; 1. ler Bebekler, 2. ler Trenler, 3. ler Toplar, 4. ler Tahta askerler, 5. ler Uçaklar, 6. lar Taksiler. Bundan sonra ortadaki oyuncu, "Trenler" diye bağırır. Tren olan ikiler, geriye doğru bir adım atarak halka etrafında koşarlar ve tekrar yerlerine gelirler. Yerine ilk gelen öğrenci elini yukarıya kaldırır ve ortadaki ile yer değiştirerek, ikinci oyunu o başlatır.
  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  MİSAFİR

  Tık, tık, tık, (Sol el yumruk yapılarak, sağ elin baş parmağına vurulur.)

  Kim o, kim o ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)

  Konuk geldi, konuk, (Sol elin baş parmağı hareket ettirilir.)

  Ne istiyor konuk ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)

  Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)

  Dur babama sorayım,

  Baba, baba (Sağ elin baş parmağı işaret parmağına değdirilir.)

  Efendim, efendim. (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)

  Konuk geldi, konuk. (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)

  Ne istiyor konuk? (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)

  Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)

  Söyle içeri gelsin. (El ile kapı açma hareketi yapılır.)

  Allah rahatlık versin. (İki el yanağa konur ve baş hafifçe yatırılır.)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  KURBAĞA İLE KARDEŞ

  Beş küçük kurbağa oturuyor (bir parmak avuç içine saklanır)

  Biri yüzmeye gitti kaldı dört (dört parmak gösterilir)

  Biri suya atladı kaldı üç (üç parmak gösterilir)

  Üç küçük kurbağa biz ne yapalım dediler

  İkisi suya atladı kaldı bir (bir parmak gösterilir)

  Bir kurbağa pek eğlenceli? diyerek suya atladı (suya atlama hareketi yapılır)

  Hiç kurbağa kalmadı (parmakların hepsi avuç içine saklanır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  SAAT

  Kolumdaki saat, (Bilek gösterir.)

  Tık tık, tık tık ses çıkarır. (Baş çok hafif sallanır.)

  Masadaki saat, (Parmaklar kenetlenip, kollar ileri doğru itilir.)

  Tik tok, tik tok yapar. (İşaret parmağı sağa-sola sallanır.)

  Duvardaki saat. (İşaret parmağı ile duvar gösterilir.)

  Ding dong, ding dong der. (Baş iki yana salla)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  HOROZ

  Bu benim horozum (Sağ elin baş parmağı gösterilir.)

  Bu da tavuğum. (Sağ elin baş parmağı göstertilir.)

  Bunlar da civcivlerim. (İki elin kalan tüm parmaklarını oynat.)

  Bunların hepsi de benim. (Eller ile kişi kendisini gösterir.)

  Bahçemdeki kümeste yaşıyorlar. (İki el çatı gibi yan yana konulur.)

  Sabahları horozumun ötüşüyle uyanırım. (Uyanma hareketi yapılır.)

  Tavuğumun yumurtasını alırım. (El yumurta tutar gibi yapılır.)

  Annem pişirir ben yerim.

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  AMBULANS

  Ambulans yoldan geçiyor, (Araba sürme hareketi yapılır.)

  Dadi dadi, yol istiyor. (Kornaya basma hareketi yapılır.)

  Hemen arabanı sağa çek, (Elle sağ taraf işaret edilir.)

  Ambulansa yol ver.

  Ambulans hızla gidiyor.( Hızlı sürme hareketi yapılır.)

  Hasta doktora yetişiyor. (Kollar bağlanır.)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  BEDENİM

  El çırpmak için iki elim var, (iki el çırpılır.)

  Koklamak için burnum, (koklama hareketi yapılır.)

  Düşünmek için başım, (baş sallanır.)

  Nefes almak için ciğerlerim, (nefes alınır.)

  Görmek için gözlerim, (gözler gösterilir.)

  İşitmek için kulaklarım var, (kulaklar gösterilir.)

  Benim işte böyle,

  Güzel bir bedenim var. (beden gösterilir.)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  MAKARA

  Sar sar sar makarayı

  (Kollar öne doğru sarılır)

  Çöz çöz çöz makarayı

  (Kollar geriye doğru sarılır)

  Şöylede böyle şak şak şak

  (Eller çırpılır)

  Komşu komşu tak tak tak

  (Kapıya vuruyormuş öykünmesi yapılır)

  Aslan geliyor kaplan geliyor

  (Ayaklar her iki yana açılarak zıplanır)

  Tıp

  (Herkes susar)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  Bir yılda dört mevsim var(bir eldeki dört parmak gösterilir)

  En güzeli ilkbahar(eller yana açılır9

  Açar bütün çiçekler(bütün parmaklar havaya açılır)

  En sevdiğim mevsim yazdır(kendisini gösterir)

  Serinlemek için yüzer bütün insanlar(yüzme hareketi yapılır)

  Sonbahara güz derler

  Okula koşar bütün çocuklar(koşma hareketi yapılır)

  Kış soğuktur yağar kar(parmaklar aşağı sallanır)

  Üşür bütün insanlar(üşüme hareketi yapılır

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  HAVA OLAYLARI

  Ben gökyüzü anayım (anne şefkatiyle konuşularak eller yukarıdan yana doğru açılır)

  Sizi çocuklarımla tanıştırayım (parmaklar hareket ettirilir)

  Önce hangisini çağırayım (soru sorma ifadesi yapılır)

  Yağmur geldi, yağıyor, şıp şıp şıp (parmaklar aşağı dönük olarak hareket ettirilir)

  Rüzgar esiyor vuuu (beden ile s çizme hareketi yapılır)

  Damları uçuruyoor (korkuyla bir yere bakılıyormuş gibi yapılır)

  Şimdi de kar yağıyor, tıp tıp tıp (eller yukarıdan aşağı kar düşüyormuş gibi hareket ettirilir)

  Çocuklar üşüyoor ( eller bağlanır üşüme hareketi yapılır)

  Güneş kızım gelince (sevinme hareketi yapılır)

  Karlar gider sessizce (bir el bele koyulur, diğer elle güle güle yapılır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  DEDEMİN GÖZLÜKLERİ

  Dedem uyurken

  (Uyuma öykünmesi yapılır)

  Gözlüklerini yitirmiş

  (Baş ve işaret parmaklarıyla gözlük yapılır)

  Aramış taramış

  (Sağa sola bakılır)

  Birde bakmış

  (Eller başın üstüne götürülür)

  Başının üstünde

  (Başın üzerinde gözlük yapılır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  HEDİYE EDERİM

  Boyama kitabımı boyarım

  (Parmaklarla kalem tutulur gibi yapılır)

  Hikaye kitabımı okurum

  (İki el birleştirilip okuma hareketi yapılır)

  Bazen paket yapar

  (İki elin işaret ve orta parmağı ile bağlama harekei yapılır)

  Hediye ederim

  (Sağ elin üzerinde birşey varmış gibi uzatılır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  BÜYÜK FİL VE KÜÇÜK KARINCA

  Kocaman fil büyük adımlarla yürüdü yürüdü. (Ellerle yürüme hareketi yapılır.)

  Kocaman kulaklarını salladı. (Ellerini kulaklarına götürür ve eliyle sallama hareketi yapılır.)

  Kocaman hortumuyla su içti. (İki el karış şeklinde birleştirilerek burnun önünde sallanır.)

  Büyük bir kayaya oturdu. (Kollarla büyük hareketi yapılır.)

  (Ses inceltilerek söylenir.)

  Küçük karınca küçük adımlarla yürüdü yürüdü (Parmaklarla yürüme hareketi yapılır.)

  Küçücük antenlerini salladı (İki parmak sallanır.)

  Şöyle bir etrafına baktı, kocaman fili gördü (Etrafa bakma hareketi yapılır.)

  Küçük adımlarla yürüdü, küçük bir kayaya oturdu (Ellerle küçük haraketi yapılır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  ORMANDAKİ HAYVANLAR

  Güzel bir ormanda(sağ ve sol işaret parmakla havada yuvarlak çizilir)

  Hop hop,hoplarmış tavşan(sağ elle,sol kol üzerinde hoplama hareketi)

  Zıp zıp,zıplarmış kurbağa(sol elle,sağ kol üzerinde zıplama hareketi)

  Tıs tıs tıs sürünürmüş yılan(sağ el,sağa sola sallanır)

  Cik cik cik ötermiş kuşlar(sağ el parmakları,açılıp kapatılır)

  Aslan kükreyince(kükreme sesi ve hareketi yapılır)

  Hepsi kaçar,yuvalarına saklanırmış(ayaklar,yere vurulur)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  BEŞ KÜÇÜK KIZ

  Beş küçük kız uyandı……………………(sağ elin parmakları avuç içinde)

  Bu küçük kız yataktan atladı……………(başparmak gösterilir)

  Bu küçük kız pencereden baktı…………..(işaret parmağı gösterilir)

  Bu küçük kız yüzünü yıkadı………………(orta parmak gösterilir)

  Bu küçük kız elbiselerini giydi…………….(yüzük parmak gösterilir)

  Bu küçük kız çantasını aldı………………..(serçe parmak gösterilir)

  Beş küçük kız okula koştular………………(parmakların hepsi açılır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  DUYU ORGANLARIMIZ

  İş yapmak için iki elim var (eller gösterilir)

  Resim yapar,fülüt çalarım (çizme ve çalma hareketi)

  Toprak kazar,agac dikerim (kazar gibi)

  Her işi ellerimle yaparım (eller gösterilir)

  Koklamak için burnum var (burun gösterilir)

  Çiçekleri koklarım

  İşitmek için kulaklarım var (kulaklar gösterilir)

  Annemi duyarım,müzik dinlerim

  Nefes almak için cigerlerim var (nefes alınır)

  Ohh havayı içime cekerim

  Sağlıklı ve mutluyum

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  ÇİLEK OL

  Şaklat şaklat, şaklat şaklat şaklat (el çırpılır)

  Şıklat şıklat, şıklat şıklat şıklat (parmak şıklatılır)

  Döndür döndür, döndür döndür döndür (eller çevrilir)

  Salla salla, salla salla salla (eller sağa-sola sallanır)

  Uslu çocuk ol arkana yaslan

  Kollarını bagla çiçek çocuk ol.

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  DEPREM

  Deprem oluyor (kolları salla)

  Deprem oluyor (vücudu salla)

  Masanın altına kaçalım (kafayı sakla)

  Deprem durdu çok şükür (alkış yapılır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  TELEFON

  Bu benim telefonum (elde tutuyor gibi)

  Konusmak istediğimde

  Numaralara basarım (tuslara basar gibi)

  Sonra alo derim (serce ve bas parmakla telefon işareti yapılır)

  Adımı söylerim

  İyi günler diler

  Telefonumu kapatırım.

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  MESLEKLER

  Ben berberim tarş ederim (elle yanagı tras eder gibi)

  Ben terziyim dükiş dikerim (iki elle diker gibi)

  Ben koşucuyum koşarım (kollarla koşar gibi)

  Ben spikerim konusurum (bir el yumrukla mikrofon)

  Bende sizi seviyorum (çocuklar gösterilir)

  Keyfimden oynuyorum (eller sıklatılır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  SES-IŞIK-GÖLGE

  Bu çocuk yürüyor ( Baş parmak gösterilir )

  Gölgesi onu takip ediyor ( İşaret parmak hareket ettirilir )

  Bu çocuk lambayı yaktı ( Orta parmak gösterilir )

  Bu çocuk söndürdü ( Yüzük parmak gösterilir )

  Bu çocuk bağırdı ( Serçe parmak gösterilir )

  Bütün çocuklar sıçradı. ( Sağ elin bütün parmakları aniden açılır )

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  BENİM ADIM MASALİKO

  Sırtım kambur(kambur hareketi yapılır)

  Başım kel(eller başa götürülerek kel hareketi yapılır)

  Ayaklarım yappir yappir(ayaklar eğrihareketi yapılır)

  Ben çalarım dombili dombil(eller dize vurulur)

  Altın gözlük gözümde(gözlük işareti yapılır)

  İpek mendil cebimde(eller cebe doğru göürülür)

  Tüm güzeller benimle

  Benim adım masaliko

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  KAR TANELERİ

  Beş küçük kar tanesi yere düşüyor,

  (Ellerinizi başınızın yukarısından yere doğru hareket ettirin)

  Birincisi “ ben yere dokunuyorum” dedi

  (baş parmağı gösterilir)

  İkincisi “ben ses çıkarmadım” dedi

  (işaret parmağı gösterilir)

  Üçüncüsü “ben kabarık ve beyazım” dedi

  (orta parmak gösterilir)

  Dördüncüsü “ben sevimli görünürüm” dedi

  (yüzük parmağı gösterilir)

  Beşincisi “güneş parlıyor” dedi

  (serçe parmağı gösterilir)

  Sonra yerde görünen beş kar tanesi eridi

  (eller arkaya saklanır)

  CSS Kutu (Çerçeve) Yapımı

  KEDİLER

  Kediler kediler (İşaret parmağı sağa sola hareket ettirilir.)

  Uzun bıyıklılar (Dudak üstünde iki elin işaret parmakları ile bıyık yapılır.)

  Yastıkları tırmalarlar (Tırmalama taklidi yapılır.)

  Tüyleri dağıtırlar. (İki el sağ sol savrulur.)

  Belki kuş ararlar. (Uçma taklidi yapılır.)

  Ama bulamazlar. (Şaşırma hareketi yapılır.)

  Eğitimci çocuk sayısı kadar ve bir çocuğun üzerinde ayakta durabileceği kadar büyüklükteki kırmızı, sarı, mavi, renkli fon kartonlardan daireler yapar ve bu daireleri belli bir düzen içinde yere yayar. Çocukların hoşuna giden bir müziği çalmaya başlar. Çocuklar müzik başlayınca kendi dairelerinin üzerinden iner ve başka bir dairenin üzerine çıkar. Müzik durunca herkes üzerinde durduğu dairenin rengini söyler. Oyun çocukların ilgilerine göre devam eder. Bir daireden diğer daireye çocuklar; geri geri, yan yan, zıplayarak, tek ayakla, sürünerek, hızlı, yavaş şekillerde geçerler. Çocuklar yan yana dizilirler. Bir ebe seçilir. Önceden bir tabak içinde hazırlanmış çeşitli yiyeceklerden bir tanesi çocuğa tattırılır. Bunun ne olduğu sorulur. Gözleri önceden bağlanmış olan ebe, görmeden yediği yiyeceğin tadını düşünür, adını bulur, söyler. Bilen alkışlanır. Sayışma ile bir “tavşan” ve “tazı” seçilir. Diğer çocuklar elele tutuşup, ayakta halka olurlar. Tavşan halkanın ortasında durur ve çömelir. Tazı halkanın dışındadır. Şarkı sözlerine göre taklidi hareketlerle, tavşan kaçar, tazı onu yakalamaya çalışarak “Tavşan” oyunu oynanır. Çocuklar, tavşanlar ve tilkiler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Tavşan grubunun başına bir "Anne Tavşan" seçilir. Tilkilerin kenarda bir evi olur ve bu civarda tilkiler saklanır. Anne tavşan çocuklarını geziye çıkarır ve tilkilerin evine doğru ilerler. Anne tavşan tilkilerin evine iyice yaklaştığı ve onların farkına vardığı zaman ; "Koş Tavşan, Koş ! " diye bağırır. Tavşanlar da evlerine doğru koşmaya başlarlar. Yakalananlar tilki olur. Oyun bir kaç defa böyle devam eder. Çocuklar öğretmen karşısında yan yana dururlar. Her biri bir aracı canlandırıyorlardır. Öğretmen trafik lambalarının renkleri olan kırmızı sarı ve yeşil renklerinden birine sahip olan bir nesne söyler. Çocuklar söylenen nesnenin rengini düşünür ve rengi trafik ışığı gibi düşünerek uygun davranışta bulunurlar. Örneğin çilek denmişse kırmızı ışığın gereği dururlar, çimen denmişse yeşil ışığın gereği harekete geçerler. En sona kalan oyunu kazanır. Çocuklar, sayısı kadar gruba ayrılırlar. Her gruba bir top verilir. ( şimdi bir grubun nasıl oynayacağını izleyelim ) Her grupta 7 kişi olduğunu kabul edelim. 6 kişi bir çizgi üzerine dizilir ve 7 numaralı öğrenci bunların 4–5 adım ilerisinde onlarla yüz yüze gelecek şekilde yerini alır. 7 numaralı oyuncuda top vardır. Bu topu sırasıyla 1.2.3.4 diye sayarak en baştaki oyuncuya atar. O da tekrar 7 numaralı oyuncuya atar. Bu atıp tutma sırasında topu oyuncu tutamazsa en arkaya geçer, sıradaki oyuncu onun yerine geçer. Her çocuğa bir ad konur. Bu ad bildikleri sebze, meyve ya da çiçek adı olabilir. Çocuklar kendi adlarını da isterlerse seçebilirler. Oyunun oynanışı şöyle olur: Örneğin adı "lahana" olan çocuk önce arkadaşlarından hangisinin adını söyleyeceğini düşünür ve onun adını söyleyerek oyuna başlar. "-Lahana, yattı kalktı biber." Derken yatar kalkar. Hemen ardından adı biber olan çocuk aynı sözleri bir başka arkadaşının adını söyleyerek yineler. "-Biber, yattı kalktı domates" Oyun böylece devam eder. Şaşıran çocuk yanmış olur, oyun dışı kalır. Çocuklar halka biçiminde çömelirler. Oturan çocuklar, " zıpçıktı çiçek açtı" denilince, hızla ayağa kalkar, kollarını yana açar ve yine çömelirler. Öğretmen bunun tersini de söyler: " zıpçıktı çiçek açmadı" diyebilir. Bu durumda çocuklar çömelir durumlarını bozmayacaklardır." Zıpçıktı çiçek açtı" denilince çömelir kalan ya da "zıpçıktı çiçek açmadı" denilince ayağa kalkan çocuk, yanmış olur; oyun dışı kalır. Çocuklar oyun alanında, aşağıda gösterilen sözleri tekerleme gibi söylerler ve belirtilen devinimleri tekerlemeye uyarak yaparlar. Zıp zıp zıpla ( tek ayakla zıplanır ) Hop hop hopla ( iki ayakla hoplanır ) Top top topla ( Son iki hecede yere çömelinir )

  Anahtar kelimeler;

  Çocuk oyunları, çocuk oyunları nasıl oynanır, oyunu nasıl oynanır, nasıl oynanır, çocuklar için oyun, çocuk oyunlarının açıklamaları, oyun klavuzu, oyun açıklamaları