ÇOCUKLARDA AY AY GELİŞİM BASAMAKLARI
 •      

  ÇOCUKLARDA AY AY GELİŞİM BASAMAKLARI

  Birinci Ay:

  -Gözüne parlak bir ışık gelince gözünü kırpıştırır.

  -Yüz üstü yatırıldığı zaman başını çevirerek yanağının üstüne yatabilir.

  -Onunla konuştuğunuz zaman kafasını çevirerek size bakar.

  -Yüksek ve ani seslerden irkilir ve kollarını ani olarak hareket ettirir.

  -Parmağınızı avcunun içine koyduğunuzda parmağınızı kavrar ve sıkar.

  -Yanağına dokunduğunuzda refleks olarak başını o tarafa çevirir ve emmek için dudaklarını hareket ettirerek arayıcı hareketler yapar.

  İkinci Ay:

  -Yüzünüze bakar. Ona bakarken başınızı hafifçe oynattığınızda yüzünüzü izler ve gözleriyle takip eder.

  -El ve ayaklarını aktif olarak oynatır.

  -Sağa ve sola hareket eden cisimleri izler fakat yukarı aşağı hareket eden cisimleri takip edemez.

  -Elleri çoğu zaman açıktır.

  -Bakışlarını bir nesne üzerinde yoğunlaştırabilir, Ancak gözlerinde zaman zaman kayma olabilir.

  -Sırtüstü yatarken ellerinden tutup kaldırırsanız başını tutamayıp arkaya düşürebilir.

  -Yüz üstü yatarken başını 1-2 cm yukarı kaldırabilir.

  -Ani seslerden irkilir.

  -Nesneleri elinde tutar.

  -Birşeye ihtiyacı olduğunda ağlar

  -Ayak tabanlarına ellerinizle destek yaptığınızda ellerinizi zor da olsa biraz itebilir.

  -Elini ağzına götürmeye başlayabilir.

  -Farklı ihtiyaçları için farklı tür ağlamaları vardır.

  -Anne ya da bakıcıyı tanır. Onunla iletişim kurmaktan hoşlanır.

  Üçüncü Ay:

  -Agu benzeri sesler çıkarır.

  -Siz konusunca size güler.

  -Kendi ellerini incelemeye başlar, kol-bacak hareketleri artar.

  -Kendini tanımaya başlar.

  -Huzursuzlaştığında, ağladığında kendisi ile konuşursanız bir süre susup dinleyebilir.

  -Yüzüstü yatırılınca başını kaldırıp 1 dakika yukarıda tutabilir

  -Kucağınızda dikey pozisyonda dolaştırılmaktan çok hoşlanır, çünkü artık dünyayı tanımaya başlamıştır

  Dördüncü Ay:

  -Renkleri ve uzağı görebilir.

  -“Aa” gibi sesleri sık sık çıkarır

  -Yüzüstü yatınca başını kaldırıp etrafa bakabilir.

  -Kendi kendini sakinleştirmeyi bilir

  -Ayaklarının üzerine bastırılmak istendiğinde basmayıp bacaklarını karnına doğru çeker

  -Nesnelere uzanmaya başlar. Birinci ayda sözü edilen refleks olarak yakalama davranışı kaybolur.

  -Gece uykuları bir miktar düzene girer.

  -Karın üstündeyken döner ve emekleme hareketini dener.

  -Bazı sesleri birleştirir. (“aaah-oooh”, “gaaa-gooo”)

  -Bir oyuncak gördüğünde hareketlenir.

  Beşinci Ay:

  -Bir elinde tuttuğu nesneyi diğer eline geçirebilir.

  -Sesli gülebilir, bunu sizin de katılmanızla, konuşmanızla daha da arttırır.

  -Geceleri daha uzun uyur: 6-8 saati bulabilir

  -Bu dönemde basmayabilir.

  -Dönmeye başlayabilir. Bu nedenle düşmelere dikkat edilmelidir.

  -Sırtüstü yattığında ayaklarını yakalayıp ağzına götürebilir.

  Altıncı Ay:

  -Çıngırağı salladığınızda sesine döner.

  -Desteklenirse oturabilir.

  -Nesneleri sallar ve vurur.

  -Her iki elinde de aynı anda ayrı birer nesne tutar

  -Oyuncaklarına uzanabilir ve onları alabilir.

  -Bu dönemde basmayabilir, ve basmaması normaldir.

  -Yüzüstü yatınca kollarını gergin tutarak baş ve omuzlarını, gövdesinin üst kısmını yataktan kaldırabilir.

  -Eline aldığı her şeyi ağzına götürür.

  -Oyuncakların neler yapabildiğine dikkat eder. (ses çıkaran oyuncaklar, ışıklı oyuncaklar gibi)

  -Ebeveynlerinin var ya da yok olduğunu fark eder.

  -Heyecan, mutluluk ve mutsuzluğunu belirtir.

  -Yabancılara farklı davranır.

  -Anne-babası uzaklaşınca ağlayabilir.

  Yedinci Ay:

  -Kağıt parçası gibi küçük cisimleri avuçlayarak almaya çalışır.

  -Önüne konan ya da uzatılan oyuncakları alır; kendisi de uzanabilir.

  - “aa!” gibi çığlık benzeri sesler çıkarır.

  -Yüzüstü sırt üstüne veya tersine dönebilir.

  -Yüzüne kapatılan bir mendili çekip açabilir.

  -Desteksiz oturmaya başlayabilir.

  -Elindeki nesneleri vurarak ses çıkartmaya çalışır ve sesin kaynağını araştırır.

  -Görüş alanından çıkan nesneleri, kaybolduğu noktada aramaya başlar. Bu nesnelerin sürekliliğinin oluşmaya başladığının bir göstergesidir.

  Sekizinci Ay:

  -Başparmak işlev görmeye başlar.

  -Bir elinden diğerine nesne aktarabilir.

  -Tutunarak ayakta durabilir

  -Yardımsız en az 5-10 saniye oturabilir.

  -Hece benzeri sesler (ba, da) çıkarır.

  -Sesinizden kızgın ya da neşeli olduğunuzu anlayabilir. Yapma, cıss gibi yönergeleri anlayabilir.

  -Eline verilen bisküvi, ekmek gibi yiyecekleri yer.

  -İsmi seslenilince dönüp bakar.

  -Aynada kendisine bakmayı sever.

  -Lebebi, fıstık gibi küçük nesneleri parmaklarının işlevsel kullanımıyla alabilir. Bu nedenle bu tür nesneleri ulaşabileceği uzaklığı koymamalıdır..

  Dokuzuncu Ay:

  -Heceri birleştirir: “bababa-dadada” gibi.

  -İki eline birer oyuncak alıp tutabilir.

  -Bastırdığınızda bacaklarına ağırlığını verir.

  -Bir cismi bir örtünün altına sakladığınızı görünce örtüyü kaldırıp altında onu aramaya başlayabilir.

  -Sınıflandırma yapabilmeye başlar. Örneğin sevdiği ve sevmediği şeyler oluşmaya başlar.

  -Parmağınızla gösterdiğiniz yere bakabilir.

  Onuncu Ay:

  -“Hayır” dediğinizde ağlayabilir ya da üzülebilir.”Cici” ve “Cıss” gibi sözcükleri anlayabilir, uygun tepki verebilir.

  -El çırpma, bay bay yapma gbi oyunlar oynar.

  -Yabancılardan korkar: anne/babasına tutunup yapışabilir.

  -Eşyaya tutunarak ya da kendi başına ayakta durabilir. Bazı bebekler bu yaşta emekler, hatta yürüyebilirler. Ancak bunları yapamıyorsa bu da normaldir.

  -Gece uyanıp anne/babasını isteyebilir.

  -Ağzın nerde? Burnun Nerde?” gibi sorulduğunda, ağzını, burnunu, ayağını vb. gösterebilir.

  -Yatağının içinde yatıyorken oturur duruma geçebilir.

  Onbirinci Ay:

  -Cisimleri bilerek yere atar ve sizin almanızı bekler. Bu, neden-sonuç ilişkisi kurmanın başlangıç biçimleridir.

  -İsteklerini işaretle veya sesle, ama ağlamadan, belirtebilir. İşaret parmağı ile gösterebilme önemli bir gelişim basamağıdır.

  -Sizinle topu karşılıklı yuvarlayarak oynayabilir.

  -Bazı resimleri, eşyaları tanır: “…… nerede?” diye sorduğunuzda eliyle gösterebilir.

  -Belirli bir oyuncağına, battaniyesine, ya da yastığına çok düşkün olabilir.

  -Etrafı incelemeye meraklıdır.

  -Müzik duyunca hareket eder, oynar.

  -Bazı davranışlarınızı taklit edebilir: telefonla konuşma, bardaktan su içme,.. gibi.

  -Ayakta durabilir. Yürüyebilir, ancak henüz yürüyemiyorsa bu normaldir.

  Onikinci Ay:

  -Bilinçli olarak baba gibi bir kelime söyleyebilir.

  -Tutunarak ayağa kalkabilir.

  -İki oyuncağı birbirine vurarak oynayabilir. Yardımsız ayakta durabilir.

  -Bazı bebekler bu yaşta yürüyebilirler.

  -Şişe içindeki üzümleri parmağını şişenin içine sokarak çıkartmaya çalışır.

  -Amacına ulaşmak için bilinçli olarak alet kullanmaya başlar. Örneğin uzakta olan bir nesneye ulaşmak için bir çatalı kullanabilir, ya da nesnenin altındaki örtüyü çekerek yaklaştırabilir.

  13-18 Ay:

  -Hayvan seslerini taklit edebilir.

  -En az bir kelimeyi bilinçli söyler (babasına baba demek gibi).

  -Sağ ve sol elini eşit derecede kullanır. Henüz sağ ve sol el arasında belirgin bir tercihi yoktur.

  -Bebekler çoğunlukla bu aylara kadar yürürler. Yürümeseler bile 10 saniye kadar yardımsız ayakta durabilirler.

  -Yaklaşık on kelimesi vardır.

  -Emekleyerek merdiven çıkabilir.

  -Bir nesneyi eğilip yerden alıp doğrulabilir.

  -İki küple kule yapabilir.

  -Bardağı tutup su içebilir.

  -Karşılıklı top atma, yuvarlama gibi oyunlar oynayabilir.

  -Vidalı kapakları beceriksiz de olsa açabilir.

  -Günlük kullanılan nesnelerin işlevlerini bilmeye başlar. “Şapkanı nerene giyersin?” “Ayakkabını nereye giyersin?” gibi soruları göstererek yanıtlayabilir.

  18-24 Ay:

  -Evde yapılan toz alma, telefonla konuşma gibi etkinlikleri taklit eder.

  -Kalem-kağıt alınca karalama yapar.

  -Koşabilir. Topa ayağı ile vurabilir

  -Daha önce sizden daha kolay ayrılırken, bu aylarda tekrar sizden ayrılmada zorluk gösterebilir.

  -Sizin sözlerinize, isteklerinize “hayır” demeye başlayabilir.

  -Öfke nöbetlerine kapılabilir.

  -Belirli bir oyuncağına veya battaniyesine çok düşkün olabilir.

  -İki kelimeyi yanyana getirerek kullanabilir: “anne gel” gibi.

  -Getir-götür işlerine yardım edebilir.

  -Kaşık-çatalla, kendini doyuracak kadar yiyebilir.

  -Merdiven çıkar.

  -Amacına ulaşmak için çok farklı yolları sınar. Kazançlı çıktıklarını sıkça dener.

  -Ayakkabı, oyuncak gibi sık kullandığı nesneleri yerlerinde (odasında, çekmecesinde) arar, bulur.

  -Bu dönemde tuvaletini, bazan yaptıktan sonra, haber verebilir.

  3 Yaş:

  -Üç-dört kelimeli cümle yapar.

  -X şeklini çizebilir.

  -Çok sayıda soru sormaya başlar.

  -Şarkı söyleyebilir.

  -Bildiği nesnelerin resimlerini tanır, adını söyleyebilir.

  -Bazı harfleri ve sözcükleri tam söyleyememesi, telaffuz kusurları olması normaldir.

  -Tuvalet eğitimi bu yaşta tamamlanmıştır. Ancak arada kaçırmalar normaldir.

  -Bazı giysilerini kendisi çıkarabilir.

  -Kapıların kolunu çevirebilir.

  -Yerinde zıplayabilir, ancak zıplaması biraz beceriksiz olabilir.

  -Tek ayak üzerinde kısa süre durabilir

  -Her adımda bir basamak olmak üzere merdiven çıkabilir..

  -Üç tekerlekli bisiklete binmeye başlar

  -Anne-babadan bu yaşlarda daha kolay ayrılır

  -Diğer çocuklarla beraber oynar, ama karşılıklı değil, yanyana oynama şeklindedir.

  -Hayali oyunlar oynar.

  -Sıklıkla "hayır" der, öfke nöbetleri olabilir. Bunlar bilinçli bir şekilde ele alınmalı, sözel olarak itiraz ettiği konularda istediğini elde etme hakkı olduğunu bilmeli, ama öfke nöbetleri ile istekleri yerine gelmemelidir

  4 Yaş:

  -Herkesin anlayacağı kadar düzgün konuşur.

  -“Altında”, “üstünde”, “içinde”, “arkasında” gibi edatları anlar.

  -Diğer çocukları komutla yönlendirir.

  -Çok soru sorar: bunların bir kısmının cevaplarını bildiği halde sorabilir. Bunlar onun konuşma yeteneğini geliştirir.

  -Elini yıkar-kurular.

  -Tuvaletini kendi yapar. Ellerini yıkar.

  -Nesneleri renge ya da şekle göre ayırır.

  -Tek ayak üzerinde kısa bir süre zıplar.

  -Çocuk makasıyla kağıt keser.

  -“Kaç tane?” dendiğinde 5 ya da daha fazla nesne sayar.

  -Giysi ve oyuncaklarını kaldırabilir.

  -Kağıda düz çizgiler çizebilir.

  -Tek ayak üzerinde 1-2 saniye durabilir.

  -Her adımda bir basamak olmak üzere merdiven inebilir.

  -Çoğunlukla anlaşılır bir şekilde konuşur

  -Başka çocuklarla oynamayı,oyuncaklarını paylaşmayı ve sırasını beklemeyi öğrenir.

  -Vücut yapılarını merak edip büyüklerin vücudunu incelemek isteyebilir.

  -Değişik yerlerden, karanlıktan, hayvanlardan korkabilir.

  -Duygularını kontrol edemeyebilir. Korkuları, kıskançlıkları veya öfke nöbetleri olabilir.

  -Cinsel kimliği belirgindir.

  -Anne, baba, öğretmen gibi rolleri taklit ettiği oyunlar oynar

  -Büyüklük, şekil ve rakam gibi kavramları bilir.

  -Büyük-küçük, ağır hafif gibi kavramları bilir.

  -Büyük düğmeleri ilikleyebilir.

  -Benim, benimki, senin, seninki kavramları oluşmuştur.

  -Kol ve bacakların kafadan çıktığı şekilde ilkel insan çizimi yapabilir.

  -Hayali arkadaşlar yaratabilir.

  -"Bir" ve "birden çok" kavramlarını bilir .

  5 Yaş:

  -Kısa bir öyküyü, ya da o gün olan bir olayı anlatabilir.

  -Alfabedeki pek çok harfi tanır

  -Birkaç şarkı söyleyebilir.

  -Bazı giysilerini giyebilir.

  -Basit bir çöp adam çizebilir. Üçgen ve kareyi kopya edebilir.

  -Bazı renkleri bilebilir.

  -Kendi başına salıncağa biner

  -Anne-babanın koyduğu kurallara uyabilir. Ancak doğru ile yanlışı ayırdedemeyebilir.

  -Bağımsızdır. Kendi kendine dışarı çıkmak isteyebilir. Birçok şeyi kendisi yapmak ister .

  -Paylaşmayı sevmez.

  -10 ya da daha fazla nesneyi sayar.

  -Çocuklar arasında liderlik becerisi gösterir.

  -Günlük yaşamda kullanılan para, yemek, eşyalar gibi kavramları bilir.

  -Zaman kavramını daha iyi anlar

  -Sık sık huy değiştirebiir. Hatta bazen saldırgan olabilir.

  -Bazı hayali oyun arkadaşları olabilir.

  -Vücut kısımlarını merak ettiği için doktorculuk oynayabilir.

  -Genellikle arkadaşla iyi oynar

  -Her rakam bir nesneye karşılık gelmek koşuluyla beşe kadar sayabilir

  -En az beş renk bilebilir.

  6 Yaş:

  -Bir kaç rengi, haftanın bazı günlerini, sabah-öğleden sonra gibi zaman kavramlarını bilir.

  -Doğadaki olayları merak edebilir: “gece nasıl oluyor?” “yağmur nasıl yağıyor?”, gibi.

  -Sizi ve sizin koyduğunuz kuralları arkadaşlarının anne-babaları ile karşılaştırabilir.

  -Başkalarının hoşuna gitmeye çalışır. Bu nedenle genellikle kurallara uygun davranır.

  -Yardımsız kendisi giyinebilir.

  -Çok sıkı olmayan düğmelerini ilikleyebilir.

  -Ayakkabılarını bağlayabilir.

  -Elişi makasıyla kağıt kesebilir.

  -Tek ayak üzerinde 1-2 kez sıçrayabilir.

  -Öğretiliği zaman 5e kadar istenilen sayda nesne verebilir

  ÇOCUK GEKİLİŞİNDE PERSANTİNEL EĞRİ GRAFİKLERİ